How can we improve the Microsoft Edge developer experience?

Microsoft edge for Mac.

Hei :)

Skulle gjerne sett til at Microsoft Edge ble gjort tilgjengelig for Mac. Det har seg slik at Edge er den som blir mest anbefalt, som nettleser til eksamen, og ville derfor vært en stor fordel dersom den ble tilgjengelig :)

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Knut Patrick Waldron Gråbø shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base